Nu op het Weblog

Nu op het fotoblog

Nu op het Videoblog

Nu op het Muziekblog

Nu op het Kookblog

Nu op het Liveblog

10 mei 2009

Stadslandschappen 1

Ben bezig om rondom de haven van Enschede naar een onderwerp te zoeken. Bij die zoektocht kom ik zo af en toe wel een leuk stadslandschap tegen.


Stadslandschap 3


Stadslandschap 4


Stadslandschap 1


Stadslandschap 5


Stadslandschap 6


Stadslandschap 2


Stadslandschap 7

8 mei 2009

Project Google Collages 1

Google Life&Death

Dit is een post van mijn oude website die niet meer te vinden is. Ik heb het project weer opgepakt.

Iets wat ik erg ingewikkeld vind aan digitale media, vooral als het er om gaat er iets betekenisvol aen creatiefs mee te doen zonder dat dit een doel dient, is het gemis aan zintuigelijke interactie met het materiaal. De Raaf mist dus het "gevoel" in het digitale kunstenaars palet.

Je kunt niet de geur van rood opsnuiven zoals je dat kunt bij olieverf. Je kunt niet horen hoe het klinkt als je een klodder blauw met een "droge" kwast in Photoshop op het canvas smeert zoals het op een echt doek wel doet. Je hebt zelf niet de tactiele ervaring van het net ontwikkelde nog natte een zware fotopapier als je klaar bent met een fotobewerking en het te drogen hangt of "plakt" aan een tegelmuur.

Allemaal zaken die vor mij erg leidend kunnen zijn in het maken van dingen. De smeuïgheid van verf onder een paletmes kan het eindresultaat enorm beïnvloeden. Natuurlijk je kunt de kwasten in Photoshop op allerlei manieren instellen, je kunt zelfs een wacom tablet aansluiten, maar het echte "gevoel" van werken met materiaal is er niet. Wat kan daarvoor in de plaats worden gezet?

Dat is een vraag die ik voor mijzelf probeer te beantwoorden. Ik heb bedacht dat het misschien mogelijk is om doormiddel van Google searches "kleuren" te "mengen" die iets van "gevoel" zou moeten kunnen generen. Klinkt abstract, is het ook. Het komt er in het kort op neer dat ik Google gebruik om te proberen een "eigen" kleurenpallet van gevoel samen te stellen.

Het werkt als volgt: ga naar Google en type daar "gevoelsrijke" zoektermen in, ga naar de foto resultaten en geef op dat je de "extra grote afbeeldingen" of "grote afbeeldingen" wilt bekijken die je zoekterm heeft opgeleverd (anders moet je erg veel pagina's doorklikken). En voilà er ligt in één keer een hele wereld aan "gevoelsrijke" kleuren en structuren voor je klaar om te gebruiken.

De foto hierboven is met afbeeldingen gemaakt die gevonden zijn met de zoektermen "Life" en "Death".

6 mei 2009

Kleurexperiment 2

Zoals hier belooft even een uitleg hoe ik de kleur in Lightroom 2 heb bewerkt.

In het paneel "Standaard"

De "Temperatuur" verhoogt naar 6750. De "Kleurtint" heb ik voor bijna alle foto's naar ongeveer +8 verhoogt (met de kleurtint kan ik een beetje spelen zonder dat de foto meteen helemaal van karakter veranderd). De "Belichting" heb ik voor bijna alle foto's verhoogt naar +0,34. Het "Invullicht" en de "Zwarting" beide op 100 gezet, dit is wat de foto's een bijna HD look. De "Helderheid" bij een paar foto's moeten bijstellen om ze gelijk te trekken.

In het paneel "Kleurtintcurve"

De "Puntcurve" modus naar lineair gezet. De "Hooglichten" opgetrokken naar +45, de "Lichten" naar +45, "Donkere tinten" verlaagt naar -5 en de "Schaduwen" ook verlaagt naar -15. Ik heb met in een paar foto's een tikkeltje meer of minder gedaan.

In het paneel "HSL / Kleur / Grijswaarden"

Onder HSL heb ik bij "Kleurtoon" alles op 0 gelaten.

Bij "Verzadiging" heb ik "Oranje" en "Geel" verlaagt naar -25. "Aqua" is verhoogt naar + 50. "Blauw" is verhoogt naar +80 en "Paars" verhoogt naar +40. "Rood", "Groen" en "Magenta" heb ik op 0 laten staan.

Bij "Luminantie" heb ik alleen "Aqua" verlaagt naar -75 en "Blauw" met -55.

In het paneel "Vignetten"

Niks gedaan bij "Lenscorrectie".

Bij "Na uitsnijden" heb ik "Hoeveel" naar -30 gezet. "Middelpunt" en "Doezelaar" op de standaard 50 laten staan. Ronding 0.De ZwerverHaven Enschede kleur 2Haven Enschede kleur 3Haven Enschede kleur 4

UPDATE: Bovenstaande foto even overgedaan, was niet helemaal tevreden over de compositie. Helaas was dit keer het water te schoon. Blijft lastig om een foto helemaal naar mijn tevredenheid goed te krijgen zonder Photoshop te hoeven gebruiken.


Haven Enschede kleur 6Haven Enschede kleur 5

2 mei 2009

Hamlet project (fase 2)


De tweede fase van het Hamlet project.

Het is allemaal nog onvolledig, en ik moet nu gaan denken over hoe ik het visueel aantrekkelijker kan maken. Ook heb ik het er met iemand over gehad om de voordracht door humeur gevoelige achtergrond muziek te laten begeleiden.

Ik ben tevreden met deze tweede versie. Het laten zien welke achtergrond de gegenereerde persoon heeft, is voor mij elke keer weer een ontmoeting met een vreemde. Een vreemde waar ik telkens als ik iets "raars" zie, b.v dat iemand uit een gezin komt met een hoog inkomen en alle kansen heeft gehad maar dan toch alleen lager onderwijs heeft kunnen voltooien, me ga afvragen "Wat is er gebeurd in je leven?". En die vraag stel ik in mijn hoofd niet aan het computerscript maar aan een mens. Ze krijgen bijna echte gezichten voor me.

Ik ga dan ook zeker een derde versie maken waarbij ik bepaalde dingen wil gaan stroomlijnen. Ik vind de b.v tekst voordracht nog een beetje te hakkelig.

Het applescript staat hieronder. Ik weet dat het een hele lap code is, maar ik vind het een onderdeel van dit project. Ik probeer de code zo menselijk leesbaar te houden. Voor mij is het een soort van poezie of misschien is het toch proza?

Het project kun je hier downloaden. In het zip archief zit de bewerkbare broncode, een uitvoerbaar script en het Hamlet citaat.-- MAAK LEGE ARRAY OM PERSOONSGEGEVENS IN NEER TE ZETTEN

(*
In onderstaande array komen de te genereren persoonsgegevens te staan die later van invloed zijn op de tekstvoordracht.
*)

set gegevensGegenereerdePersoon to {}

-- /MAAK LEGE ARRAY OM PERSOONSGEGEVENS IN NEER TE ZETTEN

-- FUNCTIE CREEER EEN GESLACHT VOOR DE PERSOON

(*
Onderstaande code vraagt eerst of het stuk tekst specifiek door een man of een vrouw voorgedragen moet worden. Alhoewel het een leuk experiment is om b.v de rol van Julia uit Romeo en Julia te laten voordragen door een man (gebeurde veel in de tijd van Shakespeare), soms moet een tekst echt door een specifiek geslacht gelezen worden.

Er kan ook aan de computer gevraagd worden zelf het geslacht te laten bepalen. Je hebt mensen die zich, en ik schat in dat dit erg met humeur te maken kan hebben, soms vrouw voelen en soms man.
*)

-- Open een venster met de vraag of de tekst voorgedragen moet worden door een man of vrouw.

set geslachtGegenereerdePersoon to the button returned of (display dialog "De tekst moet voorgedragen worden door een:" with title "Kies geslacht acteur" buttons {"MAN", "VROUW", "Bepaal het zelf"} default button 1)

-- Onderstaande code zorgt ervoor dat er een willekeurig geslacht gegenereerd kan worden als er gevraagd word aan de computer om er zlef een aan te maken.

on creeerEenPersoonMetHetGeslacht()

-- De verhouding tussen mannen en vrouwen in Nederland is grotendeels 50% tegen 50%. De computer heeft dus alleen de keus tussen Man en Vrouw.

set geslacht_array to {"MAN", "VROUW"}

-- Als er aangegeven is dat de computer zelf het geslacht moet bepalen dan gebeurd dat met een willekeurig cijfer.

set a to count geslacht_array
set b to random number from 1 to a
set c to item b of geslacht_array
return c

end creeerEenPersoonMetHetGeslacht


if geslachtGegenereerdePersoon is "Bepaal het zelf" then

-- Als aangegeven is dat de computer het geslacht zelf moet bepalen creeer deze dan.

set geslachtGegenereerdePersoon to creeerEenPersoonMetHetGeslacht()
set gegevensGegenereerdePersoon's end to creeerEenPersoonMetHetGeslacht()

else

-- Als er een specifiek geslacht is opgegeven gebruik dan het opgegevene voor de tekst voordracht

set gegevensGegenereerdePersoon's end to geslachtGegenereerdePersoon

end if

-- /FUNCTIE CREEER EEN GESLACHT VOOR DE PERSOON

-- FUNCTIE CREEER EEN ETHNISCHE AFKOMST

(*
In onderstaande code wordt er een ethnische afkomst gegenereerd. De etnische afkomst is van invloed op de veel zaken die mogelijk het humeur van de persoon die de tekst moet voordragen kunnen beinvloeden.

In Nederland is het nu eenmaal zo dat als je in een "allochtoon" gezin opgroeid je een grotere kans hebt om in een gezin op te groeien die een laag inkomen heeft. Een laag inkomen zorgt er meestal voor dat je in goedkope huisvesting woont. Goedkope huisvesting staat meestal in wijken met veel "problemen" (wat de politiek als "kansen" weet te benoemen. U weet wel de techniek dat 2 plus 2 5 is!). Probleemwijken hebben vaak niet de beste scholen. Slechte scholing heeft uiteindelijk invloed op de krant die je leest. De krant die de persoon leest heeft in dit script invloed op het humeur.
*)

on creeerEenEthnischeAfkomst()

-- In deze tweede versie van het script hou ik het simpel en bepaal ik alleen of iemand van een Nederlandse afkomst is of van buitenlandse afkomst. Later moet ik waarschijnlijk ook gaan bepalen of iemand geboren is in Nederland of niet. Het percentage "Allochtonen" loopt in Nederland naar de 20% toe. Dus 1 op de 5 mensen is "allochtoon".

set ethnische_afkomst_array to {"AUTOCHTOON", "AUTOCHTOON", "AUTOCHTOON", "AUTOCHTOON", "ALLOCHTOON"}

set a to count ethnische_afkomst_array
set b to random number from 1 to a
set c to item b of ethnische_afkomst_array
return c

end creeerEenEthnischeAfkomst

set gegevensGegenereerdePersoon to gegevensGegenereerdePersoon & creeerEenEthnischeAfkomst()

-- /FUNCTIE CREEER EEN ETHNISCHE AFKOMST

(*
De code hieronder zorgt ervoor dat een finaciele situatie wordt gecreeerd waarin de te genereren persoon is opgegroeid. Een financiele gezinssituatie is van invloed op de opvoeding van een persoon.

Op dit moment ga ik uit van onzorgvuldige cijfers die ik heb kunnen vinden op het internet. Die cijfers laten zien dat 40% van de mensen in Nederland een laag inkomen hebben, 20% heeft een laag gemiddeld inkomen, 20% een hoog gemiddeld inkomen en 20% een hoog inkomen.

Een allochtoon heeft in Nederland een grotere kans op een lager inkomen dan de gemiddelde autochtoon. Ik ben nog opzoek naar betrouwbaarder cijfers naar de inkomensverdeling onder allochtonen.
*)

on creeerEenFinancieleGezinsSituatie(etnischeAfkomst)

-- Ik maak hier twee array's aan. In de eerste heeft de persoon een grotere kans in een hogere inkomens klasse te komen, in de tweede is de kans groter op een lager inkomen.

set inkomens_array_1 to {"LAAG INKOMEN", "LAAG INKOMEN", "LAAG INKOMEN", "LAAG INKOMEN", "LAAG GEMIDDELD INKOMEN", "LAAG GEMIDDELD INKOMEN", "HOOG GEMIDDELD INKOMEN", "HOOG GEMIDDELD INKOMEN", "HOOG INKOMEN", "HOOG INKOMEN"}
set inkomens_array_2 to {"LAAG INKOMEN", "LAAG INKOMEN", "LAAG INKOMEN", "LAAG INKOMEN", "LAAG GEMIDDELD INKOMEN", "HOOG GEMIDDELD INKOMEN", "HOOG INKOMEN"}

-- Bepaal uit welke array de gezinssituatie gehaald moet worden.


if etnischeAfkomst is "AUTOCHTOON" then
set inkomens_array to inkomens_array_1
else if etnischeAfkomst is "ALLOCHTOON" then
set inkomens_array to inkomens_array_2
end if

-- Het uitendelijke resultaat wordt bepaald door een willekeurig cijfer.

set a to count inkomens_array
set b to random number from 1 to a
set c to item b of inkomens_array
return c

end creeerEenFinancieleGezinsSituatie

set gegevensGegenereerdePersoon to gegevensGegenereerdePersoon & creeerEenFinancieleGezinsSituatie(item 2 of gegevensGegenereerdePersoon)

-- /FUNCTIE CREEER EEN FINANCIELE GEZINSSITUATIE

-- FUNCTIE CREEER EEN GEZINSSITUATIE

(*
De thuis situatie. In welke omstandigheden is de persoon die gegenereerd word opgegroeid. Als iemand van allochtone afkomst is of in een gezin met een laag inkomen opgroeid is de kans groter dat hij/zij in een "probleem" gezin opgroeid.

Onderstaande is voorlopig meer gebaseerd op natte vinger werk dan op harde cijfers. Ik heb wel de vragen, "heeft een kind dat opgroeid in een allochtoon gezin, een grotere kans om in een probleemgezin op te groeien" en "heeft een kind dat opgroeid in een gezin met een laag inkomen een grotere kans, om in een probleemgezin op te groeien", neergelegd bij iemand die betrokken is bij een Jeugdzorg instelling. Ik heb daar nog geen antwoord op gekregen.
*)

on creeerEenGezinssituatie(etnischeAfkomst, financieleGezinsSituatie)

-- Ik maak hier twee arrays die later in dit stuk code gebruikt worden een gezinssituatie aan te maken.

set gezinssituatie_array_1 to {"VOORBEELD GEZIN", "NORMAAL GEZIN", "NORMAAL GEZIN", "NORMAAL GEZIN", "PROBLEEM GEZIN"}
set gezinssituatie_array_2 to {"VOORBEELD GEZIN", "NORMAAL GEZIN", "NORMAAL GEZIN", "PROBLEEM GEZIN"}

set gezinssituatie_score to 0

-- Als iemand van Autochtone afkomst is dan hoeft hij minder te vrezen voor een problematische jeugd.

if etnischeAfkomst is "ALLOCHTOON" then
set gezinssituatie_score to gezinssituatie_score + 0
else if etnischeAfkomst is "AUTOCHTOON" then
set gezinssituatie_score to gezinssituatie_score + 1
end if

-- Hoe hoger het inkomen hoe meer kans op een "normale" opvoeding.

if financieleGezinsSituatie is "LAAG INKOMEN" then
set gezinssituatie_score to gezinssituatie_score + 0
else if financieleGezinsSituatie is "LAAG GEMIDDELD INKOMEN" then
set gezinssituatie_score to gezinssituatie_score + 1
else if financieleGezinsSituatie is "HOOG GEMIDDELD INKOMEN" then
set gezinssituatie_score to gezinssituatie_score + 2
else if financieleGezinsSituatie is "HOOG INKOMEN" then
set gezinssituatie_score to gezinssituatie_score + 3
end if

-- Bepaal uit welke array de gezinssituatie gehaald moet worden. Het uitendelijke resultaat wordt bepaald door een willekeurig nummer.

if gezinssituatie_score is not greater than or equal to 2 then
set a to count gezinssituatie_array_1
set b to random number from 1 to a
set c to item b of gezinssituatie_array_1
return c
else
set a to count gezinssituatie_array_2
set b to random number from 1 to a
set c to item b of gezinssituatie_array_2
return c
end if

end creeerEenGezinssituatie

set gegevensGegenereerdePersoon to gegevensGegenereerdePersoon & creeerEenGezinssituatie(item 2 of gegevensGegenereerdePersoon, item 3 of gegevensGegenereerdePersoon)

-- /FUNCTIE CREEER EEN GEZINSSITUATIE

-- BEPAAL DE KANSEN DIE DE GEGENEREERDE PERSOON IN HET LEVEN HEEFT GEKREGEN

(*
In onderstaande heb ik geprobeerd zo om zo goed mogelijk de kansen in de persoon zijn/haar leven te bepalen. De ene persoon krijgt nu eenmaal meer kansen in zijn/haar leven dan een ander.

Kansen is een beetje abstract begrip, veel emperische gegevens zijn er niet over beschikbaar. Ik heb het desondanks toch meegenomen in dit script.
*)

on kansenGekregenInHetLeven(geslachtGegenereerdePersoon, ethnischeAfkomst, financieleGezinsSituatie, gezinssituatie)

-- Hier worden twee array's aangemaakt die later in het script gebruikt gaan worden om de "kansen" van de persoon te bepalen.

set kansen_array_1 to {"GEEN", "WEINIG", "NORMAAL", "VEEL"}
set kansen_array_2 to {"WEINIG", "NORMAAL", "VEEL", "ALLE"}

-- Hieronder wordt de kansen_score variabele aangemaakt waar het script de score die verderop bepaalt wordt kan neerzetten.

set kansen_score to 0

-- Ik ga ervan uit dat het nog altijd zo is dat mannen meer "kansen" krijgen in het leven dan vrouwen. Mocht ik later cijfers tegenkomen die anders uitwijzen zal ik die gaan gebruiken.

if geslachtGegenereerdePersoon is "VROUW" then
set kansen_score to kansen_score + 0
else if geslachtGegenereerdePersoon is "MAN" then
set kansen_score to kansen_score + 1
end if

-- Een autochtoon krijgt naar ik vermoed meer "kansen" dan een allochtoon.

if ethnischeAfkomst is "ALLOCHTOON" then
set kansen_score to kansen_score + 0
else if ethnischeAfkomst is "AUTOCHTOON" then
set kansen_score to kansen_score + 1
end if

-- Iemand die opgroeid in een gezin met een laag inkomen heeft minder "kansen".

if financieleGezinsSituatie is "LAAG INKOMEN" then
set kansen_score to kansen_score + 0
else if financieleGezinsSituatie is "LAAG GEMIDDELD INKOMEN" then
set kansen_score to kansen_score + 1
else if financieleGezinsSituatie is "HOOG GEMIDDELD INKOMEN" then
set kansen_score to kansen_score + 2
else if financieleGezinsSituatie is "HOOG INKOMEN" then
set kansen_score to kansen_score + 3
end if

-- Iemand uit een probleem gezin krijgt minder "kansen" dan iemand uit een "voorbeeldig" gezin.

if gezinssituatie is "PROBLEEM GEZIN" then
set kansen_score to kansen_score + 0
else if gezinssituatie is "NORMAAL GEZIN" then
set kansen_score to kansen_score + 1
else if gezinssituatie is "VOORBEELD GEZIN" then
set kansen_score to kansen_score + 2
end if

-- Bekijk de score en bepaal welke array gebruikt moet gaan worden.

if kansen_score is not greater than or equal to 4 then
set a to count kansen_array_1
set b to random number from 1 to a
set c to item b of kansen_array_1
return c
else
set a to count kansen_array_2
set b to random number from 1 to a
set c to item b of kansen_array_2
return c
end if

end kansenGekregenInHetLeven

set gegevensGegenereerdePersoon to gegevensGegenereerdePersoon & kansenGekregenInHetLeven(item 1 of gegevensGegenereerdePersoon, item 2 of gegevensGegenereerdePersoon, item 3 of gegevensGegenereerdePersoon, item 4 of gegevensGegenereerdePersoon)

-- /BEPAAL DE KANSEN DIE DE GEGENEREERDE PERSOON IN HET LEVEN HEEFT GEKREGEN

-- BEPAAL FYSIEKE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

(*

De fysieke opleidingsmogelijkheden worden bepaald aan de hand van op welke computer dit script draait. Dit werkt alleen op Apple computer. Een computer die bijvoorbeeld een "langzame" processor heeft zal lager scoren dan een computer die een "snellere" processor heeft.

Bij mensen is het ook zo dat iemand van nature meer meekrijgt om een goede opleiding te volgen dan een ander.

*)

-- Onderstaande code schoont de informatie op die het script ophaalt.

on schoonProcessorSnelheidOp(processorSnelheid)
set text item delimiters of AppleScript to " GHz"
set processorSnelheid to text items of processorSnelheid
return item 1 of processorSnelheid
end schoonProcessorSnelheidOp

on schoonWerkgeheugenOp(werkgeheugen)
set text item delimiters of AppleScript to " GB"
set werkgeheugen to text items of werkgeheugen
return item 1 of werkgeheugen
end schoonWerkgeheugenOp

on schoonBesturingsSysteemOp(besturingssysteem)
set text item delimiters of AppleScript to " Mac OS X "
set besturingssysteem to text items of besturingssysteem
return item 2 of besturingssysteem
end schoonBesturingsSysteemOp

on schoonBesturingsSysteemVersieOp(besturingssysteem)
set text item delimiters of AppleScript to " "
set besturingssysteem to text items of besturingssysteem
return item 1 of besturingssysteem
end schoonBesturingsSysteemVersieOp

on schoonBesturingsSysteemIteratieOp(besturingssysteem)
set text item delimiters of AppleScript to "."
set besturingssysteem to text items of besturingssysteem
return item 1 of besturingssysteem & "." & item 2 of besturingssysteem
end schoonBesturingsSysteemIteratieOp

-- Onderstaande code haalt via een "shell" script de gegevens van de computer op.

on bepaalFysiekeMogelijkhedenOpleidingsNiveau()
set haalFysiekeMogelijkHedenVanComputerOp to do shell script "/usr/sbin/system_profiler -detailLevel mini | egrep '(System Version|Processor Name|Processor Speed|Memory): ' | cut -d: -f2-"
set AppleScript's text item delimiters to return
set fysiekeMogelijkheden to text items of haalFysiekeMogelijkHedenVanComputerOp
set AppleScript's text item delimiters to ""
set processor to item 1 of fysiekeMogelijkheden -- Cpu type
set processorSnelheid to item 2 of fysiekeMogelijkheden -- Cpu snelheid
set processorSnelheid to schoonProcessorSnelheidOp(processorSnelheid)
set werkgeheugen to item 3 of fysiekeMogelijkheden -- Werkgeheugen
set werkgeheugen to schoonWerkgeheugenOp(werkgeheugen)
set besturingssysteem to item 4 of fysiekeMogelijkheden -- Besturingssysteem
set besturingssysteem to schoonBesturingsSysteemOp(besturingssysteem)
set besturingssysteem to schoonBesturingsSysteemVersieOp(besturingssysteem)
set besturingssysteem to schoonBesturingsSysteemIteratieOp(besturingssysteem)
set fysiekeOpleidingMogelijkheden to {processor, processorSnelheid, werkgeheugen, besturingssysteem}

-- Onderstaande code is nog erg incompleet. Ik moet nog een goede lijst met alle mogelijke Apple hardware vinden.

set langzame_processor_array to {" Intel Core Duo", " Intel Xeon 5100"}
set snelle_processor_array to {" Intel Core 2 Duo", " Intel Xeon 5400"}
set langzame_processor_snelheid_array to {" 1.5", " 1.66", " 1.83"}
set snelle_processor_snelheid_array to {" 2.0", " 2.16", " 2.4", " 2.42", " 2.66", " 2.8"}
set langzame_werkgeheugen_array to {" 256", " 512", " 1"}
set snelle_werkgeheugen_array to {" 2", " 4", " 8"}
set oude_besturingssysteem_array to {"10.2", "10.3"}
set nieuwe_besturingssysteem_array to {"10.4", "10.5", "10.6"}

set onderwijsmogelijkhedenScore to 0

-- Met onderstaande code word een score samengesteld later in het script gebruikt gaat worden om een opleidingsniveau voor de te genereren persoon te maken.

if item 1 in fysiekeOpleidingMogelijkheden is in langzame_processor_array then
set onderwijsmogelijkhedenScore to onderwijsmogelijkhedenScore + 1
else if item 1 in fysiekeOpleidingMogelijkheden is in snelle_processor_array then
set onderwijsmogelijkhedenScore to onderwijsmogelijkhedenScore + 2
else
set onderwijsmogelijkhedenScore to onderwijsmogelijkhedenScore + 0
end if

if item 2 in fysiekeOpleidingMogelijkheden is in langzame_processor_snelheid_array then
set onderwijsmogelijkhedenScore to onderwijsmogelijkhedenScore + 1
else if item 2 in fysiekeOpleidingMogelijkheden is in snelle_processor_snelheid_array then
set onderwijsmogelijkhedenScore to onderwijsmogelijkhedenScore + 2
else
set onderwijsmogelijkhedenScore to onderwijsmogelijkhedenScore + 0
end if

if item 3 in fysiekeOpleidingMogelijkheden is in langzame_werkgeheugen_array then
set onderwijsmogelijkhedenScore to onderwijsmogelijkhedenScore + 1
else if item 3 in fysiekeOpleidingMogelijkheden is in snelle_werkgeheugen_array then
set onderwijsmogelijkhedenScore to onderwijsmogelijkhedenScore + 2
else
set onderwijsmogelijkhedenScore to onderwijsmogelijkhedenScore + 0
end if

if item 4 in fysiekeOpleidingMogelijkheden is in oude_besturingssysteem_array then
set onderwijsmogelijkhedenScore to onderwijsmogelijkhedenScore + 1
else if item 4 in fysiekeOpleidingMogelijkheden is in nieuwe_besturingssysteem_array then
set onderwijsmogelijkhedenScore to onderwijsmogelijkhedenScore + 2
else
set end of onderwijsmogelijkhedenScore to onderwijsmogelijkhedenScore + 0
end if

-- Hier wordt de score vertaald naar scholingmogelijkheden.

if onderwijsmogelijkhedenScore < 4 then
set kansOpGoedOnderwijs to "SLECHTE"
else if onderwijsmogelijkhedenScore > 4 then
set kansOpGoedOnderwijs to "GOEDE"
else if onderwijsmogelijkhedenScore = 4 then
set kansOpGoedOnderwijs to "MIDDELMATIGE"
end if

return kansOpGoedOnderwijs

end bepaalFysiekeMogelijkhedenOpleidingsNiveau

set gegevensGegenereerdePersoon to gegevensGegenereerdePersoon & bepaalFysiekeMogelijkhedenOpleidingsNiveau()

-- /BEPAAL FYSIEKE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

-- BEPAAL SCHOLING VAN DE ACTEUR

(*

Hier wordt de scholing van de gegenereerde persoon bepaalt. Hierbij wordt gekeken naar het geslacht van de persoon, de ethnische afkomst, de financiele gezinssituatie, de gezinssituatie en natuurlijk de fysieke opleidingsmogelijkheden.

De cijfers moeten nog een beetje beter bekeken worden.

*)

on bepaalScholingVanGegenereerdePersoon(geslachtGegenereerdePersoon, ethnischeAfkomst, financieleGezinsSituatie, gezinssituatie, fysiekeOpleidingsMogelijkheden)

-- Hieronder staan de twee arrays met de scholingsmogelijkheden. In de eerste heeft de gegenereerde persoon een hogere kans op lager onderwijs, in de tweede heeft de gegenereerde persoon een hoger kans op hoger onderwijs.

set soort_onderwijs_array_1 to {"LAGER ONDERWIJS", "LAGER ONDERWIJS", "MIDDELBAAR ONDERWIJS", "MIDDELBAAR ONDERWIJS", "HOGER ONDERWIJS", "UNIVERSITAIR ONDERWIJS"}
set soort_onderwijs_array_2 to {"LAGER ONDERWIJS", "MIDDELBAAR ONDERWIJS", "MIDDELBAAR ONDERWIJS", "HOGER ONDERWIJS", "HOGER ONDERWIJS", "UNIVERSITAIR ONDERWIJS"}

-- Hieronder wordt de opleidings_score variabele aangemaakt. Verderop in deze functie worden daar de score naartoe geschreven.

set onderwijs_score to 0

-- Hieronder staat de code die de onderwijs_score bepalen.

if geslachtGegenereerdePersoon is "MAN" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 1
else if geslachtGegenereerdePersoon is "VROUW" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 0
end if

if ethnischeAfkomst is "AUTOCHTOON" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 1
else if ethnischeAfkomst is "ALLOCHTOON" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 0
end if

if gezinssituatie is "VOORBEELD GEZIN" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 2
else if gezinssituatie is "NORMAAL GEZIN" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 1
else if gezinssituatie is "PROBLEEM GEZIN" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 0
end if

if financieleGezinsSituatie is "LAAG INKOMEN" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 0
else if financieleGezinsSituatie is "LAAG GEMIDDELD INKOMEN" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 1
else if financieleGezinsSituatie is "HOOG GEMIDDELD INKOMEN" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 2
else if financieleGezinsSituatie is "HOOG INKOMEN" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 3
end if

if fysiekeOpleidingsMogelijkheden is "SLECHTE" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 0
else if fysiekeOpleidingsMogelijkheden is "MIDDELMATIGE" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 1
else if fysiekeOpleidingsMogelijkheden is "GOEDE" then
set onderwijs_score to onderwijs_score + 2
end if

-- Hieronder wordt naar aanleiding van de onderwijs_score bepaalt uit welke array het soort onderwijs gehaald moet worden.

if onderwijs_score is not greater than or equal to 4 then
set a to count soort_onderwijs_array_1
set b to random number from 1 to a
set c to item b of soort_onderwijs_array_1
return c
else
set a to count soort_onderwijs_array_2
set b to random number from 1 to a
set c to item b of soort_onderwijs_array_2
return c
end if

end bepaalScholingVanGegenereerdePersoon

set gegevensGegenereerdePersoon to gegevensGegenereerdePersoon & bepaalScholingVanGegenereerdePersoon(item 1 of gegevensGegenereerdePersoon, item 2 of gegevensGegenereerdePersoon, item 3 of gegevensGegenereerdePersoon, item 4 of gegevensGegenereerdePersoon, item 5 of gegevensGegenereerdePersoon)

--/BEPAAL SCHOLING VAN DE ACTEUR

-- CONTROLEER INTERNET VERBINDING

(*
In deze functie wordt er gekeken of de computer verbonden is met het internet. Als dit niet zo is dan is het nutteloos om de webpagina's van de kranten te lezen.
*)

set internetVerbinding to 0

set Pings to do shell script "ping -c 1 google.com; echo -n"
set Pings to number of paragraphs in Pings
if Pings is greater than 0 then
set internetVerbinding to 1
else
set internetVerbinding to 0
end if

-- /CONTROLEER INTERNET VERBINDING

-- BEPAAL WELKE KRANT(EN) DE ACTEUR LEEST

(*

Met bovenstaande persoonsgegevens wordt hieronder bepaalt welke krant de gegenereerde persoon leest. De krant die hij/zij leest is vervolgens van invloed op het humeur van de persoon. Het humeur is van invloed op de uiteindelijke tekstvoordracht.

*)

on bepaalDeTeLezenKrant(geslachtGegenereerdePersoon, ethnischeAfkomst, gezinssituatie, financieleGezinsSituatie, fysiekeOpleidingsMogelijkheden, genotenOpleiding)

-- Ik heb besloten om het script uit twee kranten te laten "kiezen", De Volkskrant en De Telegraaf. Deze kranten staan weer in twee array's. In de eerste array heeft de persoon een grotere kans De Volkskrant te lezen te krijgen, in de tweede array een grotere kans op De Telegraaf.

set kranten_array_1 to {"DE VOLKSKRANT", "DE VOLKSKRANT", "DE TELEGRAAF"}
set kranten_array_2 to {"DE TELEGRAAF", "DE TELEGRAAF", "DE VOLKSKRANT"}

-- Hieronder wordt de kranten_score bepaalt.

set kranten_score to 0

-- Hieronder staat de code die de kranten_score gaat bepalen.

if geslachtGegenereerdePersoon is "MAN" then
set kranten_score to kranten_score + 0
else if geslachtGegenereerdePersoon is "VROUW" then
set kranten_score to kranten_score + 1
end if

if ethnischeAfkomst is "AUTOCHTOON" then
set kranten_score to kranten_score + 1
else if ethnischeAfkomst is "ALLOCHTOON" then
set kranten_score to kranten_score + 0
end if

if gezinssituatie is "VOORBEELD GEZIN" then
set kranten_score to kranten_score + 2
else if gezinssituatie is "NORMAAL GEZIN" then
set kranten_score to kranten_score + 1
else if gezinssituatie is "PROBLEEM GEZIN" then
set kranten_score to kranten_score + 0
end if

if financieleGezinsSituatie is "LAAG INKOMEN" then
set kranten_score to kranten_score + 0
else if financieleGezinsSituatie is "LAAG GEMIDDELD INKOMEN" then
set kranten_score to kranten_score + 1
else if financieleGezinsSituatie is "HOOG GEMIDDELD INKOMEN" then
set kranten_score to kranten_score + 2
else if financieleGezinsSituatie is "HOOG INKOMEN" then
set kranten_score to kranten_score + 3
end if

if fysiekeOpleidingsMogelijkheden is "SLECHTE" then
set kranten_score to kranten_score + 0
else if fysiekeOpleidingsMogelijkheden is "MIDDELMATIGE" then
set kranten_score to kranten_score + 1
else if fysiekeOpleidingsMogelijkheden is "GOEDE" then
set kranten_score to kranten_score + 2
end if

if genotenOpleiding is "LAGER ONDERWIJS" then
set kranten_score to kranten_score + 0
else if genotenOpleiding is "MIDDELBAAR ONDERWIJS" then
set kranten_score to kranten_score + 1
else if genotenOpleiding is "HOGER ONDERWIJS" then
set kranten_score to kranten_score + 2
else if genotenOpleiding is "UNIVERSITAIR ONDERWIJS" then
set kranten_score to kranten_score + 3
end if

-- Hier wordt de kranten_score vertaald naar welke kranten_array het script moet gebruiken om de gegenereerde persoon te lezen te geven.

if kranten_score is not greater than or equal to 6 then
set a to count kranten_array_1
set b to random number from 1 to a
set c to item b of kranten_array_1
return c
else
set a to count kranten_array_2
set b to random number from 1 to a
set c to item b of kranten_array_2
return c
end if

end bepaalDeTeLezenKrant

set gegevensGegenereerdePersoon to gegevensGegenereerdePersoon & bepaalDeTeLezenKrant(item 1 of gegevensGegenereerdePersoon, item 2 of gegevensGegenereerdePersoon, item 3 of gegevensGegenereerdePersoon, item 4 of gegevensGegenereerdePersoon, item 5 of gegevensGegenereerdePersoon, item 6 of gegevensGegenereerdePersoon)

-- /BEPAAL WELKE KRANT(EN) DE ACTEUR LEEST

-- LEES DE KRANT(EN) EN BEPAAL HUMEUR

(*

Hieronder staat de functie die de krant leest en daar een "humeur" uit distileert.

Ik heb drie arrays aangemaakt met daarin trefwoorden die een goed of slecht humeur opleveren. In de eerste array staan helemaal geen woorden. Dus niet dat een humeur kan "triggeren". In de tweede array staan woorden die een positieve lading hebben. In de derde array staan woorden met een negatieve lading. Ik heb besloten niet te zeggen dat de array perse een goed humeur moet opleveren. Ik heb zelf ook dagen dat ik vrolijker word van een goede ramp dan dat er alleen positief nieuws te lezen is.

*)

display dialog "De computer gaat nu de krant lezen, dit kan even duren!"

on leesDeKrantEnBepaalHumeur(internetVerbinding, krant)

-- De drie array's met trefwoorden die een humeur moeten "triggeren".

set nieuws_woorden_array_0 to {}
set nieuws_woorden_array_1 to {"Amsterdam", "Reces", "zon", "gezond", "vrijdag", "zaterdag", "zondag", "vaccin", "leven", "positief"}
set nieuws_woorden_array_2 to {"Rotterdam", "Den Haag", "regen", "ziek", "maandag", "dinsdag", "woensdag", "donderdag", "griep", "dood", "negatief"}

-- Lees de krant alleen als er een internetverbinding is.

if internetVerbinding is 1 then

-- Hieronder wordt doormiddel van een Unix Shell script de website van De Volkskrant of De Telegraaf "gelezen".

if krant is "DE VOLKSKRANT" then
set krantenUrl to "http://www.volkskrant.nl"
else if krant is "DE TELEGRAAF" then
set krantenUrl to "http://www.telegraaf.nl"
end if
set xml_data to do shell script "curl '" & krantenUrl & "' | awk -F '[<|>]' '$1 {print $1}' "
set woorden to words in xml_data

-- De variabele humeurVanDeDag is een het "humeur" dat bepaald of de gegeneerde persoon een beter humeur krijgt van de negatieve of positieve trefwoorden.

set humeurVanDeDag to random number from 0 to 2

-- Naar aanleiding van het humeur van de dag wordt er gekozen welk trefwoorden array moet worden gebruikt.

if humeurVanDeDag is 0 then
set nieuws_woorden_array to nieuws_woorden_array_0
else if humeurVanDeDag is 1 then
set nieuws_woorden_array to nieuws_woorden_array_1
else if humeurVanDeDag is 2 then
set nieuws_woorden_array to nieuws_woorden_array_2
end if

-- Hieronder wordt een variabele aangemaakt waarin de humeur score wordt opgeslagen.

set score_humeur to 0

-- Het script vergelijkt hieronder de woorden die op de website van de krant staan met die uit de gekozen array. Als er woorden worden aangetroffen dan wordt de score hoger.

repeat with woord in woorden
if woord is in nieuws_woorden_array then
set score_humeur to score_humeur + 1
end if
end repeat

-- Hieronder wordt het uiteindelijk humeur bepaalt. Dit kan een cijfer van 0 tot 2 zijn.

if score_humeur is equal to 10 then set humeur to 0
if score_humeur is less than 10 then set humeur to 1
if score_humeur is greater than 10 then set humeur to 2

return humeur

end if

end leesDeKrantEnBepaalHumeur

set gegevensGegenereerdePersoon to gegevensGegenereerdePersoon & leesDeKrantEnBepaalHumeur(internetVerbinding, item 8 of gegevensGegenereerdePersoon)

-- /LEES DE KRANT(EN) EN BEPAAL HUMEUR

-- TOON DE GEGEVENS VAN DE GEGENEREERDE PERSOON

(*

Hier wordt er een venster geopend met de gegenereerde persoongegevens.

*)

-- Zet bepaalde gegevens om in menselijk leesbare taal.

set humeur to item 9 of gegevensGegenereerdePersoon

if internetVerbinding is 1 then set verbinding to "WEL"
if internetVerbinding is 0 then set verbinding to "NIET"

if humeur is 0 then set humeur to "ONBESTEMD"
if humeur is 1 then set humeur to "GOED"
if humeur is 2 then set humeur to "SLECHT"

-- Maak het venster aan

display dialog "Het geslacht van de gegenereerde persoon is:" & " " & item 1 of gegevensGegenereerdePersoon & "

De afkomst van de gegenereerde persoon is:" & " " & item 2 of gegevensGegenereerdePersoon & "

De gegenereerde persoon is geboren in een gezin met een:" & " " & item 3 of gegevensGegenereerdePersoon & "

De gegenereerde persoon is in een " & item 4 of gegevensGegenereerdePersoon & " opgegroeid

De kansen van de gegenereerde persoon waren: " & "" & item 5 of gegevensGegenereerdePersoon & "

De gegenereerde persoon heeft " & item 6 of gegevensGegenereerdePersoon & " capaciteiten om een goede opleiding te volgen.

De gegenereerde persoon heeft " & item 7 of gegevensGegenereerdePersoon & " genoten.

De gegenereerde persoon leest normaal gesproken " & item 8 of gegevensGegenereerdePersoon & "

De gegenereerde persoon heeft vandaag de krant " & verbinding & " (dit is afhankelijk van de internetverbinding) gelezen.

Het lezen van de krant heeft de gegenereerde persoon een " & humeur & " humeur opgeleverd"

-- /TOON DE GEGEVENS VAN DE GEGENEREERDE PERSOON

-- TEKSTAFHANDELING

(*
Hier wordt er gevraagd naar het .txt bestand dat voorgedragen moet worden. De tekst wordt "opgeschoond" van karakters die mogelijk problemen kunnen veroorzaken. Daarna worden de aanwezige interpuncties omgezet in een *. De tekst wordt in fragmenten geknipt op de plek waar nu een * staat. Dit levert een array met fragmenten op waar nu een willekeurig gegenereerde interpunctie en adempauze achtergezet kan worden.
*)

set tekstBestand to (choose file with prompt "Kies een bestand:" of type {"public.plain-text"})
open for access tekstBestand
set citaat to (read tekstBestand)
close access tekstBestand

to vervangdeTekst of ingelezenTekst from zoekKarakter to vervangKarakter
set opgeslagenDelimiters to AppleScript's text item delimiters
set AppleScript's text item delimiters to zoekKarakter
set ingelezenTekst to ingelezenTekst's text items
set AppleScript's text item delimiters to vervangKarakter
set ingelezenTekst to ingelezenTekst as Unicode text
set AppleScript's text item delimiters to opgeslagenDelimiters
ingelezenTekst
end vervangdeTekst

on schoonTekstOp(tekst)
set array to {"{", "}", "(", ")", ":", "'", "\""}
set a to 0
repeat with karakter in array
set a to a + 1
set b to tekst
set c to item a of array
set d to ""
set tekst to vervangdeTekst of b from c to d
end repeat
end schoonTekstOp

on vervangInterpuncties(tekst)
set array to {";", "?", ".", ",", "!"}
set a to 0
repeat with karakter in array
set a to a + 1
set b to tekst
set c to item a of array
set d to " *"
set tekst to vervangdeTekst of b from c to d
end repeat
end vervangInterpuncties

set schoneTekst to schoonTekstOp(citaat)
set tekstZonderInterpuncties to vervangInterpuncties(schoneTekst)

on splitsTekst(tekst)
set text item delimiters of AppleScript to "*"
set tekst to text items of tekst
return tekst
end splitsTekst

set opgesplitseCitaatArray to splitsTekst(tekstZonderInterpuncties)

-- / TEKSTAFHANDELING

-- VOORDRACHT PERSOON GENERATIE

(*
Hier wordt er een acteur gegenereerd. Bij het openen van dit script wordt er gevraagd om een geslacht van de acteur op te geven. Immers Hamlet is een stuk voor een man, Julia uit Romeo en Julie is een stuk voor een vrouw. Ik ben er mij van bewust dat bij sommige mensen het je man of vrouw voelen een afhankelijk is van stemming. Maar sommige stukken tekst vragen nu eenmaal dat een specifiek geslacht ze voordraagt. Je kunt wel aangeven dat het geslacht van de acteur word bepaald door de stemming.

Ik heb gekozen om een paar stemmen als keuze mogelijkheid te gebruiken. Ik denk dat een acteur meerdere "stemmen" heeft die hij kan gebruiken. Een man kan een hoge of lage stem gebruiken, deze keus kan afhankelijk zijn van stemming naar mijn mening. Ook kan een acteur een typetje neerzetten vandaar dat ik het ook toelaat voor de computer om een keus te maken uit niet "natuurlijke" stemmen zoals b.v "Bad News" en "Princess".
*)

if humeur is "ONBESTEMD" then set humeur to 0
if humeur is "GOED" then set humeur to 1
if humeur is "SLECHT" then set humeur to 2

on genereerDeStemActeur(geslachtGegenereerdePersoon, humeur)

if geslachtGegenereerdePersoon is "MAN" then
set array_0 to {""}
set array_1 to {"Alex"}
set array_2 to {"Ralph"}
else if geslachtGegenereerdePersoon is "VROUW" then
set array_0 to {""}
set array_1 to {"Agnes"}
set array_2 to {"Vicki"}
end if

if humeur is 0 then
set a to count array_0
set b to random number from 1 to a
set c to item b of array_0
return c
else if humeur is 1 then
set a to count array_1
set b to random number from 1 to a
set c to item b of array_1
return c
else if humeur is 2 then
set a to count array_2
set b to random number from 1 to a
set c to item b of array_2
return c
end if

end genereerDeStemActeur

set stemActeur to genereerDeStemActeur(geslachtGegenereerdePersoon, humeur)

-- /VOORDRACHT PERSOON GENERATIE

-- VOORDRACHTAFHANDELING

(*
Hier worden zaken als adempauzes en interpucties tussen fragmenten tekst afgehandeld. Ik twijfel nog of dat de enige zaken zijn die een goede of slechte voordracht van een tekst bepalen. Bij dit experiment kunnen lichaamstaal en gelaatsuitdrukking natuurlijk (nog?) geen rol spelen. Welke gereedschappen heeft een acteur nog meer dan adempauzes en interpuncties als het sec gaat om een tekst voor te dragen? Zal ik nog verder onderzoek naar moeten doen!
*)

on genereerWillekeurigeDuurAdempauze(humeur)
set array_0 to {0.5}
set array_1 to {0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.5, 2.0}
set array_2 to {0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5}
if humeur is 0 then
set a to count array_0
set b to random number from 1 to a
set c to item b of array_0
return c
else if humeur is 1 then
set a to count array_1
set b to random number from 1 to a
set c to item b of array_1
return c
else if humeur is 2 then
set a to count array_2
set b to random number from 1 to a
set c to item b of array_2
return c
end if
end genereerWillekeurigeDuurAdempauze

on genereerWillekeurigeInterpunctie(humeur)
set array_0 to {""}
set array_1 to {"?", "!", ",", ".", ""}
set array_2 to {"", ",", ".", "!", "?"}
if humeur is 0 then
set a to count array_0
set b to random number from 1 to a
set c to item b of array_0
return c
else if humeur is 1 then
set a to count array_1
set b to random number from 1 to a
set c to item b of array_1
return c
else if humeur is 2 then
set a to count array_2
set b to random number from 1 to a
set c to item b of array_2
return c
end if
end genereerWillekeurigeInterpunctie

on genereerWillekeurigStemVolume(humeur)
set array_0 to {"5", "7"}
set array_1 to {"5", "6"}
set array_2 to {"6", "7"}
if humeur is 0 then
set a to count array_0
set b to random number from 1 to a
set c to item b of array_0
return c
else if humeur is 1 then
set a to count array_1
set b to random number from 1 to a
set c to item b of array_1
return c
else if humeur is 2 then
set a to count array_2
set b to random number from 1 to a
set c to item b of array_2
return c
end if

end genereerWillekeurigStemVolume

-- /VOORDRACHTAFHANDELING

-- VOORDRACHT

(*
Dit stuk code zorgt uiteindelijk voor de voordracht zelf.
*)

repeat with fragment in opgesplitseCitaatArray
set volume genereerWillekeurigStemVolume(humeur)
say fragment & genereerWillekeurigeInterpunctie(humeur) using stemActeur
delay genereerWillekeurigeDuurAdempauze(humeur)
end repeat

set volume 6

-- /VOORDRACHT

1 mei 2009

Kleurexperiment 1

De laatste tijd maak ik voornamelijk foto's met in het achterhoofd ze om te zetten naar zwart/wit.

Ik hou er niet van om te comfortabel met een bepaalde manier van werken te worden. Heb gister bewust gezocht naar foto's waar ik de kleur een onderdeel van de foto wou laten. Ik wil de komende tijd een beetje gaan spelen met kleur en daar een eigen stijl in proberen te vinden.

Onderstaande foto's zijn bewerkt in Lightroom 2.

De volgende bewerkingen gedaan:

In het paneel "Standaard"

De "Temperatuur" verhoogt naar ongeveer 6750. De "Kleurtint" heb ik per individuele foto ingesteld, in de meeste heb ik deze verhoogt naar een waarde rond de +10. De "Belichting" heb ik verhoogt naar +0,34 (sommige foto's hadden een ietsje minder of meer nodig). Het "Invullicht" heb ik naar 100% verhoogt zo ook de "Zwarting"

In het paneel "Kleurtintcurve"

De Puntcurve modus veranderd naar Lineair en alle waarden op 0 gezet

In het paneel "Vignetten"

Onder het kopje "Na uitsnijden" de waarde voor "Hoeveel" ingesteld op -25, "Middelpunt" op 50, "Ronding" op 0 en "Doezelaar" op 50.

Redelijk tevreden met het resultaat, misschien iets teveel vignet effect. Foto's blijven redelijk "kleur echt". De bewerking zorgt ervoor dat de foto's hun snapshot karakter een beetje verliezen en een serie worden.
Koninginnedag kleur 8Koninginnedag kleur 3Koninginnedag kleur 7Koninginnedag kleur 6Koninginnedag kleur 5Koninginnedag kleur 2Koninginnedag kleur 1