Nu op het Weblog

Nu op het fotoblog

Nu op het Videoblog

Nu op het Muziekblog

Nu op het Kookblog

Nu op het Liveblog

16 september 2009

CO2 neutraal kunstwerk blijkt levensgevaarlijk

Onderstaande video eigenlijk bewerkt voor de website www.oostkunst.nl in opdracht van Paul Hajenius. Is nogal lastig om een Vimeo video te plaatsen op die website. Vimeo is de enige videohosting waarvan ik te weten ben gekomen dat ze "aparte" beeldformaten toestaan. Deze is ongeveer 9:16.

Zit eraan te denken iets met het beeldformaat te gaan doen en het op te sturen naar -> The 9:16 Film Festival.

UPDATE: The 9:16 Film Festival neemt volgens hun website geen films meer aan (Deadline for submissions is Sept. 1st 2009.). Volgend jaar dan maar?

CO2 NEUTRAAL KUNSTWERK BLIJKT LEVENSGEVAARLIJK

In september 2007 maakte het kunstgenootschap NICATI KUHNT op verzoek van het KUNSTENLAB te Deventer een tijdelijke installatie in de "Portiersloge". Het werk kreeg de titel "WIJ DENKEN MET U MEE". Na een voorafgaand uitgebreide analyse van zowel de maatschappelijke relevantie van het Kunstenlab als wel de mogelijkheden van de aangewezen locatie, recht tegenover de brug over de IJssel, gaf NICATI KUHNT DRS. P.EIBERS (Kunsthistorica) opdracht tot het doen van een onderzoek m.b.t. de beeldende kunst en de moderne media. Deze grondige studie, ten doop gehouden in "NIEUWE RUIMTE" centrum voor eigentijdse kunst in ENSCHEDE, in juli 2007, kreeg de titel "NIET DE INHOUD,WEL HET ETIKET".

Op humoristische wijze legt EIBERS de vinger op begripsverwarringen als ..kunst, cultuur, artistriek, creatief, talentvol, innoverend, jong, etc. en de hiermee in een adem genoemde vervuiling van termen als moderne media en communicatie.

Haar conclusie: "MISBRUIK WORDT NIET GESTRAFT...NEE ZELFS GEHONOREERD!!!! "(NRC:DR.EIBERS VEEGT DE VLOER AAN MET CULTUURBELEIDSMAKERS EN DE SUBSIDIEPRAKTIJK)

Op basis van dit ontluisterende rapport concipieerde NICATI KUHNT twee versies voor de invulling van de "Portiersloge". KEYWORDS: SPRAAKMAKEND TOEGANKELIJK UITSTRALING INHOUDELIJK VERANTWOORD MILIEU CO2.

Versie A zou een HYPER-MULTI-MEGA-MIXEDMEDIASHOW moeten worden waarbij een exorbitant hoog energieverbruik een pre zou zijn . Een ORGIE van beeld ,geluid ,licht en special effects. ART PORNO!!

Versie B zou moeten getuigen van een minimale inzet met een maximimale uitwerking, LESS IS MORE. EENVOUD MET DE KRACHT VAN ZEN. Het enigste medium wat hierin gebruikt zou worden was licht. 50 STROBOSCOPEN door procesoren aangestuurd om middels het wisselende ENERGIEVERBRUIK van particulieren, bedrijfsleven en overheid gedurende 3 maanden een steeds wisselend beeld te creëren.

Op ideologische en artistieke gronden besluit NICATI KUHNT versie B tot uitvoer te brengen. Het begrip "HOLLANDSE MEESTERS ,SCHILDERS VAN HET LICHT" krijgt een compleet nieuwe betekenis.

Naast fase 1, de installatie, die vooral gemaakt wordt voor de DEVENTER bevolking, zou NICATI KUHNT zich eveneens in fase 2, richten tot de gehele OVERIJSSELSE bevolking.

Als COMPENSATIE voor de in 3 maanden verbruikte energie, zou NICATI KUHNT de start maken met de aanleg van het NEUTRALISATIEWOUD. Een bos in de vorm van het woord CO2. Gedeputeerde cultuur voor de provincie Overijssel DICK BUURSINK zou de eerste boom mogen planten. Zoals hij zelf zegt "POLITICI MOETEN IN DE GELEGENHEID GESTELD WORDEN ZICH VERANTWOORDELIJK TE VOELEN VOOR KUNST" Vervolgens zou elke burger, middels het planten van een of meerdere bomen zijn privégebruik van energie en de daarmee gepaard gaande uitstoot van CO2, kunnen compenseren. Hoe meer uitstoot hoe groter het bos...

Het heeft allemaal niet zo mogen zijn. Vroeg in de voorbereiding voor fase 2 werd letterlijk en figuurlijk de stekker uit het project getrokken. Na een aanhoudende klachtenregen bij de lokale POLITIE (IJSSELLANDEN), werd de DIRECTIE van het KUNSTENLAB gesommeerd de installatie buiten werking te zetten. Zoals een dienstdoend ambtenaar kortaf mededeelde: De veiligheid van het de onderhavige stad binnenrijdende verkeer, in het bijzonder het van door motor voortgedreven voertuigen is in het geding. De onregelmatig pulserende verlichting, afkomstig van het als KUNSTENLAB omschreven gebouw, gekenschets als KUNSTWERK, is van een dusdanige sterkte en frequentie dat het bovengenoemde verkeersdeelnemers verblind, zoniet dan eventueel visueel en mentaal gehinderd kunnen worden. Disorientatie moet dan ook niet uitgesloten worden geacht .

SEPTEMBER 2009
VOOR HET EERST TOONT NICATI KUHNT MIDDELS OOSTKUNST DE INSTALLATIE 'WIJ DENKEN MET U MEE'. NICATI KUHNT ZIET HET ALS ZIJN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID FASE 2 ,DE REALISATIE VAN HET CO2 BOS ALSNOG OF OPNIEUW IN GANG TE ZETTEN. WORDT VERVOLGD.....